Module 1 Dzień #1
Lekcja 1 Materiały do pobrania Dzień #1
Module 2 Dzień #2
Lekcja 1 Wskaźnik zmiany stanu
Lekcja 2 Ewolucja wartości
Lekcja 3 Wymiary rzeczywistości
Module 3 Dzień #3 / #7
Lekcja 1 Poziom Przetrwania
Lekcja 2 Medytacja poziom Przetrwania
Lekcja 3 Integracja Cienia poziom Przetrwania
Lekcja 4 Praca z Czakrą Podstawy
Lekcja 5 Poziom Plemienia
Lekcja 6 Medytacja poziom Plemienia
Lekcja 7 Integracja Cienia poziom Plemienia
Lekcja 8 Praca z Czakrą Sakralną
Lekcja 9 Winiki testu
Module 4 Dzień #8 - #11
There are no units in this module.
Module 5 Dzień #12 - #16
There are no units in this module.
Powered By WP Courseware