Module 1 Dzień #1 - #2
Lekcja 1 Materiały do pobrania Dzień #1
Lekcja 2 Wskaźnik zmiany stanu
Lekcja 3 Ewolucja wartości
Lekcja 4 Wymiary rzeczywistości
Lekcja 5 TEST wartości / poziomów świadomości Dzień #1
Module 2 Dzień #3 - #7
Lekcja 1 Poziom Przetrwania
Lekcja 2 Medytacja poziom Przetrwania
Lekcja 3 Integracja Cienia poziom Przetrwania
Lekcja 4 Praca z Czakrą Podstawy
Lekcja 5 Poziom Plemienia
Lekcja 6 Medytacja poziom Plemienia
Lekcja 7 Integracja Cienia poziom Plemienia
Lekcja 8 Uwalnianie Emocji
Lekcja 9 Winiki testu
Module 3 Dzień #8 - #11
Lekcja 1 Poziom Wojownika
Lekcja 2 Medytacja poziom Wojownika
Lekcja 3 Integracja Cienia poziom Wojownika
Lekcja 4 Praca z Czakrą Sakralną
Lekcja 5 Poziom Systemu
Lekcja 6 Integracja Cienia poziom Systemu
Lekcja 7 Medytacja poziom Systemu
Lekcja 8 Praca z Czakrą Splotu Słonecznego
Module 4 Dzień #12 - #16
Lekcja 1 Poziom Leadera
Lekcja 2 Medytacja poziom Lidera
Lekcja 3 Integracja Cienia poziom Lidera
Lekcja 4 Praca z Czakrą Serca
Lekcja 5 Koherencja Serca i Umysłu
Lekcja 6 Poziom Grupy
Lekcja 7 Medytacja poziom Grupy
Lekcja 8 Integracja Cienia poziom Grupy
Lekcja 9 Praca z Czakrą Gardła
Module 5 Dzień #17 - #21
Lekcja 1 Poziom Wolnej Jednostki
Lekcja 2 Medytacja poziomu Wolnej Jednostki
Lekcja 3 Integracja Cienia poziomu Wolnej Jednostki
Lekcja 4 Praca z Czakrą Trzeciego Oka
Lekcja 5 Poziom Globalny
Lekcja 6 Medytacja poziom Globalny
Lekcja 7 Integracja Cienia poziom Globalny
Lekcja 8 Poziom Koralowy...boska świadomość
Lekcja 9 Praca z Czakrą Korony
Lekcja 10 Podsumowanie i zalecane obszary do pracy z emocjami
Powered By WP Courseware