Module 1 Moduł 1
Lekcja 1 Określ swoją obfitość finansową
Lekcja 2 Jak działa umysł
Lekcja 3 Określ cele na 4 tygodnie
Lekcja 4 Termostat finansowy i dobre prosperowanie
Lekcja 5 O Prawie Przyciągania
Lekcja 6 Medytacja 1 Moduł1
Lekcja 7 Zadanie 1 Moduł1
Lekcja 8 Zadanie 2 Moduł1
Lekcja 9 Poszukiwanie Skarbów
Lekcja 10 Zbieranie zasobów
Lekcja 11 Określenie hierarchii wartości
Lekcja 12 Medytacja 2 Moduł 1
Module 2 Moduł 2
Lekcja 1 Strach przed porażką
Lekcja 2 Muszę vs Chcę
Lekcja 3 Odkrywanie pasji oraz misji życiowej
Lekcja 4 Destrukcyjne przekonania na temat pieniądzy i moc afirmacji
Lekcja 5 Medytacja 1 Moduł 2
Lekcja 6 Zadanie #1 & #2 Moduł 2
Lekcja 7 Praca z przekonaniami
Lekcja 8 Medytacja 2 Moduł 2
Lekcja 9 Wewnętrzne dziecko i pieniądze
Lekcja 10 Ważne spotkanie *nowa wersja*
Module 3 Moduł 3
Lekcja 1 Wielkie atrakcyjne cele
Lekcja 2 Tworzenie wibracji obfitości i technika portfela Ester Hicks
Lekcja 3 Dwa słowa o pracy
Lekcja 4 Zadanie #1 i Zadanie #2 Moduł 3
Lekcja 5 Projektowanie stylu życia i słuchanie intuicji
Lekcja 6 Koherencja
Lekcja 7 10 kroków do przyciągania BOGActwa
Lekcja 8 13 konkretnych działań
Lekcja 9 Uwalnianie Emocji
Lekcja 10 Medytacja 3 moduł
Module 4 Moduł 4
Lekcja 1 Strach przed sukcesem i pozbywanie się wymówek
Lekcja 2 Tworzenie wibracji obfitości
Lekcja 3 Zadanie #1 & zadanie #2
Lekcja 4 Matryca poczucia wartości
Lekcja 5 Model kartezjański
Lekcja 6 Wybieranie ścieżki życiowej
Lekcja 7 Stawianie celów
Lekcja 8 Linia czasu
Lekcja 9 Co uwielbiają pieniądze
Lekcja 10 Kilka słów na zakończenie
Powered By WP Courseware