Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodnyznak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlategoprzygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasadyprzetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku zkorzystaniem ze strony internetowej https://dagmaraszymanska.pl

Informacjaformalna na początek –administratorem strony jest ISPIRAZIONEGIOIALTD, in Leeds, alla via 134 Swarcliffe Avenue, LS14 5NH England

W razie jakichkolwiek wątpliwościzwiązanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się znami, wysyłając wiadomość na adres ispirazionegioia@gmail.com.

Skróconawersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, alerównież o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersjęnajważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 4. Korzystamy z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 5. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 6. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 7. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 8. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 9. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 10. Zapewniamy Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem czatu on-line. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Smartsupp.com s.r.o.
 11. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

Jeżeli powyższe informacje nie sądla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów oochronie danych osobowych jest ISPIRAZIONEGIOIALTD, in Leeds, alla via 134 Swarcliffe Avenue, LS14 5NH England 

Cele,podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celuprzetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danychosobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalneuprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacjąwskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamydo zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebnewyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będąprzysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danychosobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisuposzczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługująceCi w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnieńwskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniuTwoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danychosobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się donas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój tematposiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomośćna adres ispirazionegioia@gmail.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, byinteresujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszejpolityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również wrazie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych namdanych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa iochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronioneprzed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcydanych. Twoje dane mogą byćprzetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usługkorzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czyrealizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. Zenbox sp. z.o.o – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. MailChimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 3. Przelewy24 – w celu korzystania z płatności online i umożliwienie automatycznego przyznawania dostępów do zamówionych produktów cyfrowych w sklepie internetowym w subdomenie akademia.beatakiewisz.pl
 4. UpSell – w celu korzystania z wsparcia IT, oraz obsługi platformy sprzedażowej WPIdea, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu lub sklepu,

Wszystkie podmioty, którympowierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednichśrodków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisyprawa.

Cele iczynności przetwarzania

Kontoużytkownika. Zakładając konto użytkownika,musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię inazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, aleniezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swojedalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku zzałożeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta napodstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzezrejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będąprzetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto,usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nieprowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie zwykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwościsprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąćdecyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne dorealizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adrese-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dozłożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku zzamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. bRODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury wnaszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celacharchiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będąprzetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie doczasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto,po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celachstatystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury zTwoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którympowstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniachnie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Niemożesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięciadanych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać sięusunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnieniaroszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniuprzez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać sięusunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniachprzysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musiszprzekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu donewslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się donewslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisudo newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawąprawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonapodczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czasfunkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jegootrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostowaćswoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia,rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo doprzenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Webinary. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, któryorganizujemy, musisz przekazać nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mailoraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąćudział w webinarze.

Dane przekazane nam w związku zudział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawąprawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)wynikająca z zapisu na webinar.

Dane zostaną usunięte wciągu 30 dni od zakończenia webinaru. W tym okresie możesz sprostowaćswoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięciawcześniej niż we wskazanym powyżej terminie. Przysługuje Ci również prawo doprzenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje iodstąpienie od umowy. Jeżeliskładasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowezawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, któreobejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, byzłożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku zezłożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celurealizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czasniezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadtoarchiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych wreklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwościsprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniudanych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnieniaroszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń ztytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nasTwoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoichdanych z naszej bazy.

Kontakte-mailowy. Kontaktując się z nami zapośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytaniepoprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adrese-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możeszzawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, aleniezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadkuprzetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu.Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony celw postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegaćarchiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanieusunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagaćsię jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na naszenadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojejstrony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musiszwypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danychjest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jestprzez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105,USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, akorzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebieregulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawaniakomentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, apodstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czasfunkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięciekomentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostowaćswoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego kontaużytkownika w systemie Disqus.

Plikicookies i inne technologie śledzące

Nasza strona oraz sklep, podobniejak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacjetekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny(cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookiespodmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookiessą usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jejzamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoimurządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przykolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcejszczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda nacookies. Podczas pierwszej wizyty nastronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies.Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies zpoziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomuswojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzająustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarkiinternetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lubograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu znaszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosującookies.

Cookieswłasne. Cookies własne wykorzystujemy wcelu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesuzamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookiespodmiotów trzecich. Nasza strona,podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcjezapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plikówcookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plikówcookies zostało opisane poniżej.

GoogleAnalytics. Korzystamy znarzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy,opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym natworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stroninternetowych.

Google Analytics w sposóbautomatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony.Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serweraGoogle w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nasanonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej.Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Googlew Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IPprzekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady niejest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiadasiedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniegopoziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziłaodpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadającychcertyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniuzgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie znaszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danychprzez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się podnastępującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramyrównież dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawieńplików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz wyłączyć cookiesGoogle Analytics.

Jeżeli jesteś zainteresowanyszczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics,zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWordszapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetowąw wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy równieżnarzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając sięna naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnychproduktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej stronyinternetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plikremarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora(ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlaniereklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych mamiejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historiiprzeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji zTwojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są nastronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczaswizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzystaTwoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowanialist grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celuGoogle łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, abyutworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiadasiedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniegopoziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziłaodpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadającychcertyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookieswykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies zpoziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies napotrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowanyszczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords,zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Google TagManager. Korzystamy z narzędzia Google TagManager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzoneprzez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron.Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionyminteresie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacjinaszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej stronyinternetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookiefirmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz napodstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklamopartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz innedziałania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych mamiejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historiiprzeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji zTwojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są nastronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczaswizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzystaTwoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowanialist grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celuGoogle łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, abyutworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiadasiedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniegopoziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziłaodpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadającychcertyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookieswykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies zpoziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies napotrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowanyszczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager,zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

FacebookPixel. Korzystamy z narzędzimarketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez FacebookInc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tychnarzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tymzakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie wpostaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklamspersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie,zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposóbautomatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny wzakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje sąnajczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tamprzechowywane.

Informacje zbierane w ramach PixelaFacebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemyjedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cięjednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobiezebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywaćdla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka niesą już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio wpolityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz równieżzarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc.posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą sięw USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnieniaodpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisueuropejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatniastwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstwposiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookiesdostępnych z poziomu naszej strony możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przezHotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia ZammitStreet, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizujemy Twojezachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnychstronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy tow celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczeniaużytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszymprawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stroninternetowych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies iinne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania nastronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numerIP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja,język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu.Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celuTwojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatnościHotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Możesz sprzeciwić się tworzeniuTwojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przezHotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomunaszej strony możesz wyłączyć cookies Hotjar.

Narzędziaspołecznościowe. Nanaszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędziaspołecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook,Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronęinternetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośredniepołączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcębezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tejintegracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliłanaszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy niejesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP)jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego zserwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednioprzyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisiespołecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np.kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacjazostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tamzachowana.

Ponadto, informacje te zostanąopublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jakoTwoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszegoprzetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwośćkontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawieńzapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityceprywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisyspołecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszejstronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przedwizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz równieżcałkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednierozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube orazVimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługiYouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopieroprzy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymajsię przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google lub Vimeootrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danegousługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz zTwoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio doserwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tamprzechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisuGoogle lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkowaćodtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisiespołecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszegoprzetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwośćkontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawieńzapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityceprywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby Google lubVimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszejstronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przedwizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz równieżcałkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednierozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się zeszczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Czat. Zapewniamy Ci możliwość kontaktu z nami zapośrednictwem czatu on-line osadzonego na stronie. Narzędzie zapewniane jestprzez Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, Brno, 602 00,Czechy. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies.

W ramach plików cookies nie sąprzechowywane jakiegokolwiek dane osobowe. Informacje techniczne przechowywanew ramach plików cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowegodziałania czatu. Smartsupp.com, s.r.o. gwarantuje poszanowanie prywatności osóbkorzystających z czatu. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Smartsupp: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się zprzesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każdezapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP,datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemieoperacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są naserwerze.

Dane zapisane w logach serwera niesą kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie sąwykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłączniemateriał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jestujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.